Proje Başvuru Çağrısı

  gorsel

 

EYLEM 5.1

KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN GENÇLERİN TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIMLARININ ARTTIRILMASI ZİRVESİ

KATILIMCI BAŞVURU ÇAĞRISI

23-27 Ocak 2014

İSTANBUL

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), 1995 yılında, bir ülkenin en büyük sermayesinin eğitimli insan olduğuna inanan, çoğunluğu akademisyen iş adamlarından oluşan bir grup tarafından kurulmuştur. AKEV, ülkemiz gençlerini; sorumlu, kendini sürekli geliştiren, üretici, yaratıcı, yapıcı olması yanında üretim ve hizmet sektöründe ülkemize ve dünyaya, örnek, üstün nitelikli bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Vakfımız, gençlerin, kadınların ve engellilerin sosyal ve politik yaşama katılımı, istihdamın ve girişimciliğin arttırılması alanlarında çok sayıda proje yürütmüş, eğitim ve farkındalık arttırma faaliyetleri düzenlemiştir. Vakfımız imkanı kısıtlı grupların toplumda daha fazla temsil edilmesi ve haklarının gözetilmesi için farklı projeleri hayata geçirmek üzere İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye’deki farklı yerel yönetimler ve STK’lar ile işbirliği içerisine farklı projeler üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

23-27 Ocak 2014 tarihleri arasında AKEV tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan Kırsal Kesimde Yaşayan Gençlerin Toplumsal Yaşama Katılımlarının Arttırılması Zirvesinin amacı;

Kırsal kesimde gençliğin katılımı alanındaki AB politikaları ve uygulanan politikaların gençler üzerindeki etkileri ve Türkiye’de yürütülen politikalar hakkında bilgi paylaşımında katkıda bulunmak, bu noktada karar vericiler ile gençleri bir araya getirerek neler yapılabileceğine ilişkin bir fikir platformu kurmak üzerinedir.

Hedefler;

 • AB politikaları ve uygulanan politikaların gençler üzerindeki etkileri ve Türkiye’de yürütülen politikalar hakkında bilgilendirmek
 • Kırsal kesimde gençlik katılımını destekleyen mali destek programları hakkında bilgilerini arttırmak, farklı sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları tarafından yürütülmüş başarılı projeleri birbirleri ile paylaşmak
 • Kırsal kesimlerde yaşayan gençlerin toplumsal hayata katılımları alanındaki sorunları birlikte analiz ederek ve gençlerin katılımlarını arttırmak için hükümet ve kamu kurumları ile STK’lar tarafından yürütebilecek çalışmalar hakkında birlikte politika önerileri oluşturmak ve bu önerilerin politika oluşturan ve politikaları uygulayan kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelerek paylaşmak
 • Kırsal kesimden yaşayan gençlerin toplumsal katılımını arttırmak için kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin gerek gençlerin yaşamlarını ve geleceklerini etkileyen kararlar alınırken, onların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler şekillendiren bu gençlerin de karar alma süreçlerine dahil edilmelerini sağlamak
 • Gençler,  kırsal kesimde yaşayan gençlerin kendi yaşamlarını etkileyecek konularda etkin bir şekilde bilgiye erişimlerini sağlamak için kullanılabilecek yöntem ve araçlar ve formal olmayan eğitim fırsatlarının nasıl yaygınlaştırılabileceği hakkında önerilerini oluşturarak bu önerileri politika oluşturan ve politikaları uygulayan kurum ve kuruluşlar ile paylaşmak
 • Zirve Türkiye’de kırsal kesimde gençlerin toplumsal yaşama katılımlarını geliştirmek için aktif çalışma yürütecek kurum ve kuruluşların yer aldığı bir işbirliği ağının oluşturulmasına ortam hazırlamak
 • Zirve’nin sonuçlarının yaygınlaştırılması ile, kırsal kesimde yaşayan gençlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesine katkı sağlamak
 • Ø Gençlerin katılımlarının artması sonucunda, gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar şekillendirmek, bu sayede yoksulluk, marjinalleşme ve genç işsizliğinin önüne geçmek için daha sağlıklı politikalar oluşturabilmek olarak belirlenmiştir.

Projenin Katılımcı Kriterleri

Projeye; Bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum temsilcileri, davet edilecektir. Yapılacak olan atölye çalışmaları konuyla ilgili olarak konuşmacılar ve ilgili kamu kurum kuruluş temsilcileri ile yer alacak ve çeşitli başlıklar fikir paylaşımında bulunulacaklardır.

 

Proje kapsamında 60 genç seçilecek olup, bu gençler sivil toplum, siyaset ve kamu alanında liderlerle buluşacaktır.

Proje Türkiye’de

 • Kırsal Kesimde Yaşayan Gençlerin Toplumsal Katılımlarının Attırılması Zirvesi’ne gençlerin karar alama süreçlerine dahil edilmelerine ilgi duyan gençlere yöneliktir
 • Katılımcılar 18-30 yaş arasındadır
 • Herhangi bir eğitim durumu gözetilmemektedir.

 

Proje kapsamında katılımcıların;

Ulaşım masraflarının %100 karşılanmaktadır( ekonomik bilet olmak koşuluyla 600 km üzeri uçak- 600km altı mesafelerde otobüs ve tren) .

Yeme –içme ve konaklama etkinliği kapsayan süre boyunca tarafımızdan karşılanacaktır.

 

Başvurular, 27/12/2013 tarihi saat 17:00 saatine kadar online olarak yapılacak olup Başvurularınızı Başvuru formu kısmından yapabilirsiniz.